Jelentkezési lapok:

Jelentkezési lap (applicationform) 2017

Jelentkezési adatlap doktori szigorlatra

Jelentkezési adatlap doktori fokozatszerzési eljárásra

Doktorjelölti regisztrációs lap

Nyilatkozat kreditekről

Értékelőlap:

Értékelőlap új képzési tervhez (2020 szeptembertől)

Értékelőlap

Értékelőlap új képzésben résztvevőknek

Munkaterv (első féléveseknek):

Útmutató munkterv készítéséhez

Munkaterv sablon

Tematikák:

Kutatásmódszertan I-II.

Makroökonómia I.

Makroökonómia II.

Mikroökonómia I-II.

Módszertani alkalmazások

Nemzetközi menedzsment

Ökonometria I.

Ökonometria II.

Stratégiai menedzsment

Leszerelési lap (hatodik féléveseknek):

Leszerelési lap

Nyilvános vita/Disszertáció

Nyilvános vitára benyújtandó anyagok

Disszertáció formai követelménye

Az értekezés harmadik oldalának-mintája régi rendszerben lévő hallgatók számra

Az értekezés harmadik oldalának mintája_új rendszerben lévő hallgatók számára