A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzési és kutatási
szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

A komplex vizsgára történő bocsátás feltétele:

a doktori iskola képzési tervében előírt kötelező kreditek és kutatási beszámolók teljesítése.

Komplex vizsgáig leadandó dokumentumok:

 1. Spirálozott, nyomtatott dokumentum, amely tartalmazza a kutatási téma szakirodalmi összefoglalóját, a végleges kutatási tervet, az empirikus kutatás tervezett megvalósítását, valamint a témavezető értékelését a vizsgázóról. Formai követelményei:
  • minimum 15 oldal terjedelmű
  • TNR 12
  • Sorkizárt
  • 2,5 cm-es margó
  • Szimpla sorköz
  • A fejezetek élén vastag betűs, az alfejezetek élén dőlt betűs címek álljanak.
 2. A kutatási beszámoló diasora, amely tartalmazza a kutatási témájának összefoglalását, illetve annak szakirodalmi részét, az eddig elért eredményeinek rövid összefoglalását, valamint a publikálásra beküldött, illetve megjelent cikkeket, továbbá a disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási tervet. A hallgató a prezentáció diasorát elektronikusan küldi át.

Vizsga szerkezete:

A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos/művészeti előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész” vagy „gyakorlati rész”). A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó fő- és melléktantárgyból tesz vizsgát. A komplex vizsga disszertációs részében a vizsgázó előadás formájában számot ad:

Komplex vizsga kisokos

Doktori Szabályzat komplex a vizsgáról