A doktori értekezést bíráló bizottság előtt, nyilvános vitában kell megvédeni.

A doktori értekezést benyújtás előtt munkahelyi vitára kell bocsátani. A munkahelyi vitára benyújtott anyagot a hallgató publikációival együtt a TDHT véleményezi. A doktorjelöltek értekezésének házi védését a TDHT megbízása alapján a témavezető/konzulens szervezi, a házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel mellékletét képezi a benyújtott végleges értekezésnek.

A doktori fokozat megszerzésének feltételei:

Nyilvános védésre benyújtandó dokumentumok:

Eljárási díj fizetendő a Doktori Szabályzatban meghatározott módon a központi bankszámlára: 10300002-10802153-00014904 (fő számla)

Doktori IskolaUtalási információ
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori IskolaGSDI – A033300028

Az értekezés elbírálása:

A doktori fokozat minősítése: