A fokozatszerzési eljárás szabályait részletesen ismerteti a PE DSZ V. fejezete. A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni . A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő személy a doktorjelölt. A doktorjelölt beiratkozására a doktorjelölti regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával kerül sor. A fokozatszerzési eljárásra a jelentkezési kérelmet az abszolutórium kiállításától kezdődő három éven belül lehet benyújtani.

A doktori értekezést benyújtás előtt munkahelyi vitára kell bocsátani. A munkahelyi vitára benyújtott anyagot a hallgató publikációival együtt a DIT véleményezi. A doktorjelöltek értekezésének házi védését a DIT megbízása alapján a témavezető/konzulens szervezi, a házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel mellékletét képezi a benyújtott végleges értekezésnek.

A doktori fokozat megszerzésének feltételei:

Nyilvános védésre benyújtandó dokumentumok:

Az értekezés elbírálása:

A doktori fokozat minősítése: