Meghívó 2024. június 24.-i kutatási fórum

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve szerint:

A kutatási fórum lényege, tartalma

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (GSDI) kitüntetett figyelmet szentel annak, hogy a képzési és kutatási szakaszban (1-4. félév) lévő doktoranduszok minél gördülékenyebben teljesíthessék a komplex vizsgához előírt 120 kreditet, mindeközben arra is törekszik, hogy orientálja a doktoranduszokat a komplex vizsga beadandójának (kutatási terv) elkészítésére.

Az előbbiek szellemében a GSDI a képzési és kutatási szakaszban (1-4. félév) előírja a készülő disszertáció témájához kapcsolódó eredmények legalább 1 kutatási fórumon történő bemutatását és véleményeztetését.

A doktorandusz alprogramja által (az illetékes intézet, tanszék közreműködésével) szervezett kutatási fórumon a doktoranduszok kötelesek részt venni. A kutatási fórumot úgy kell lebonyolítani, hogy azon a jelöltön kívül a témavezető, az alprogramvezető (távollétében a képviselője), az illetékes intézethez, tanszékhez kötődő szakmai közösség tagjai, valamint az intézethez tartozó doktoranduszok is jelen legyenek. A kutatási fórumot célszerű a tavaszi szemesztert (2. félévet) záró vizsgaidőszakban megtartani. A kutatási fórum időpontjáról és helyszínéről az érintetteket értesíteni kell, az intézeti, tanszéki kollektívát az intézeti, tanszéki titkárság, a doktoranduszt, témavezetőjét és az alprogramvezetőt a Doktori Iroda értesíti.

A kutatási fórum tárgya a készülő disszertáció kutatási kérdéseinek megfogalmazása, a téma társadalmi, gazdasági kontextusainak körvonalazása, relevanciájának, aktualitásának megvilágítása, valamint a feldolgozott szakirodalomra épülő elméleti háttér bemutatása (a kutatómunka aktuális státuszának reprezentálása). A doktorandusz a kutatási fórum időpontját legalább két héttel megelőzően a Doktori Irodába eljuttatja a témavezető által láttamozott, vele korábban egyeztetett, átbeszélt, legalább 6, legfeljebb 10 oldalas kézirat doc. és pdf. formában mentett elektronikus verzióját, amelyben összefoglalja a kutatási fórum tárgyát képező ismereteket. Ezt a kéziratot a kutatási fórumon 10 perces prezentáció keretében bemutatja, majd válaszol a hallgatóság kérdéseire, részt vesz a vitában.

A kutatási fórumra beadandó formai követelményei:

2,5 cm margók

TNR betűtípus, 12 betűméret

1,5 sorköz

Jobb alsó sarokban oldalszámozás

2 oldalanként legfeljebb 1 illusztráció (fénykép, ábra, táblázat)

Felhasznált irodalom (szövegközi hivatkozás)

A kutatási fórumon jelenléti ívet kell készíteni, amelyet az eseményt követően a Doktori Irodába el kell juttatni.

2024-ben a kutatási fórumok dátumai:

Menedzsment és kvantitatív alprogram kutatási fórum:  2024. június 17.

Üzleti tudományok alprogram kutatási fórum: 2024. június 24.

Jelentkezési lap leadási határideje: 2024. június 03.

Nyomtatott anyagok leadási határideje: 2024. június 10.