A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készül fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

Az egyéni felkészüléssel megszerezhető doktori fokozat esetében jelentkezési kérelmet kell benyújtani az Oktatási Igazgatóságnál.

A jelentkezés feltételei:

  • legalább 5 éves kutatói munka,
  • az utóbbi 10 évben végzett, megfelelő szintű publikációs tevékenység,
  • mester, vagy azzal egyenértékű egyetemi végzettség,
  • két idegen nyelv ismerete.

(3) Az egyéni képzésre jelentkezők esetében a DSZ alapján az alábbiak szerint kerülhet sor egy korábbi, fokozatszerzéssel nem párosult doktori képzésben igazolhatóan teljesítettek beszámítására (a kreditek egyszeri jóváírására kizárólag a beiratkozás félévében van lehetőség):
a) disszertációtervezet-vitára (műhelyvitára) összeállított disszertációtervezet, amely egyezik a GSDI MSZ-ben ezen dokumentum tartalmi és formai követelményeivel (24 kredit);
b) doktori disszertáció védésre (nyilvános vitára) összeállított disszertáció, amely egyezik a GSDI MSZ-ben ezen dokumentum tartalmi és formai követelményeivel (48 kredit);
c) doktori képzésben szerzett abszolutórium (48 kredit);
d) a GSDI-ben az abszolutórium megszerzéséhez előírt publikációs kritériumkövetelmények 2. számú melléklet szerinti túlteljesítése (maximum 24 kredit).
(4) A kutatási és disszertációs szakasz alapesetben a nyolcadik aktív félév végén abszolutóriummal zárul, amelynek feltétele 240 kredit teljesítése – melyből egyéni képzés esetén a komplex vizsga teljesítését követően 120 kredit automatikusan elfogadásra kerül -, valamint a képzési tervben előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítése. Az abszolutórium a DSZ-ben rögzítettek szerint a nyolcadik aktív félév lezárása előtt is megszerezhető.