A képzési idő 8 félév, amely a „képzési és kutatási szakaszra” és a „kutatási és disszertációs szakaszra” különül el. A 8 félév alatt összesen 240 kreditet kell a hallgatónak teljesíteni. Az első szakasz végén (4. félévben) a hallgatónak „komplex vizsgát” kell tenni.

A komplex vizsga letétele után veszi kezdetét a képzés második szakasza, amely négy félévig tart. A negyedik félév végén a hallgatói jogviszony megszűnik, és a hallgató abszolutóriumot kap, ha a GSDI szabályzatában előírt követelményeket és legalább 240 kreditet teljesített. A doktorandusznak az abszolutórium megszerzése után, a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

A képzés évente, szeptemberben indul.

A képzés menetéről, követelményeiről az alábbi dokumentumban olvashat bővebben:

Képzési terv 2016 szeptember után doktori tanulmányokat megkezdő doktoranduszok számára

Önköltség díja 2019. szeptemberétől (felmenő rendszerben): 220 000 Ft/félév.