Az „akadémiai kutatói” célcsoportba olyan jelentkezők kerülnek felvételre, akik

 • az életpályájuk első szakaszában hivatásszerűen kívánnak oktató és kutatómunkát végezni,
 • karrierjüket a hazai és/vagy a nemzetközi felsőoktatási, kutatási szférában képzelik el,
 • továbbá a felvételi eljárás folyamatában meggyőzően igazolják tehetségüket, felkészültségüket és elkötelezettségüket.
 • a képzést angol nyelven szeretnék elvégezni, a kurzusokat a félév során egyenletesen elosztva, heti rendszerességgel szeretnék hallgatni,
 • intenzíven be szeretnének kapcsolódni a Gazdaságtudományi Kar intézeteinek, tanszékeinek életébe.

Felvételükre az Egyetemi Doktori Szabályzatban foglaltak szerint kerül sor.

Az „alkalmazott kutatói” célcsoportba olyan jelentkezők kerülnek felvételre, akik

 • a szélesen értelmezett társadalomtudományi (a gazdálkodás- és szervezéstudományokat, a közgazdaságtudományt, valamint a regionális tudományokat egyaránt ideértve) kérdések elméleti megválaszolása és a gyakorlatba történő átültetése iránt egyaránt érdeklődnek.
 • a doktori fokozat megszerzése és a felsőoktatás, kutatás támogatása iránt elkötelezettek, jellemzően az üzleti, közigazgatási, kulturális, diplomáciai, rendészeti, egészségügyi területen dolgozó, gyakorlati tapasztalatokat szerzett közép- vagy felső vezetők, illetve a karrierjüket ezen területeken képzelik el.
 • Ezen célcsoport kiemelt szegmensei a mestertanárok és a külsős óraadók, akik jelenleg is a felsőoktatásban dolgoznak vagy a jövőben a gyakorlati feladatik mellett ilyen pozíciót kívánnak betölteni.
 • a képzést magyar nyelven szeretnék elvégezni,
 • a kurzusokat a félév során blokkosítva kívánják látogatni. Ezeket az alkalmakat konzultációs lehetőségek egészítik ki.
 • az „alkalmazott kutatói” célcsoportban tanuló doktoranduszoknak a tanszéki, intézeti közösség életébe való bekapcsolódása opcionális, ahogyan oktatási kötelezettségeik sincsenek.
 • Oktatási, oktatástámogatási krediteket saját munkahelyük belső képzési rendszerének aktív közreműködőjeként vagy más felsőoktatási intézmény oktatójaként is szerezhetnek.

Felvételükre az Egyetemi Doktori Szabályzatban foglaltak szerint kerül sor.

Az alprogramok a GSDI-n belül működő műhelyeket testesítik meg, azokat a nyitott tudományos alkotóközösségeket, amelyek a doktori képzés szervezésének, a tudásátadás folyamatának és a kutatómunkának a laza kereteit alkotják. Az alprogramok elsősorban a felvételi eljárás folyamatában, a műhelyhez kötődő kurzusok megtartásában, a kutatási beszámolókban, a komplex vizsgán és a műhelyvitán kapnak kitüntetett szerepet, a doktoranduszok szakmai identitását, intézményi kötődését erősítik.

A doktori képzés alprogramjai (műhelyei)

Az alprogram megnevezésePéldák a kutatási területekreAlprogramvezető
Kvantitatív módszerek és ökonometriaKvantitatív módszerek, ökonometria, adattudomány, közgazdaságtan, statisztika stb.Kosztyán Zsolt egyetemi tanár
MenedzsmentSzervezet és vezetéselemélet, stratégiai menedzsment, viselkedés és döntés, projektmenedzsment stb.  Bencsik Andrea egyetemi tanár
Üzleti tudományokMarketing, számvitel, pénzügy, turizmus stb.Veres Zoltán egyetemi tanár

A képzés időtartama: 8 félév (2+2 év)

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Michalkó Gábor

Adminisztrációjának koordinátora: Kaszáné Csehi Diána

Önköltséges képzés esetén a díj 2024 szeptemberétől : 360 000 forint/félév

Az egyéni képzés díja: 180 000 Ft/félév

Képzés struktúrája és tartalma:

Képzési terv 2023. szeptembertől

Mintatanterv