2020 szeptembertől érvényben lévő képzési terv tantárgyai

Oktató Tantárgy Elérhetőség

Dr. Kiss Károly Miklós

Dr. Szikszai Szbolcs

Közgazdasági elméletek I.

Közgazdasági elméletek II.

kiss.karoly@gtk.uni-pannon.hu

szikszai.szabolcs@gtk.uni-pannon.hu 

Neumanné Dr. Virág Ildikó Tudományfilozófia virag.ildiko@gtk.uni-pannon.hu
Dr. Zilahy Gyula Fenntartható gazdaság zilahy.gyula@gtk.bme.hu
Dr. Majoros Pál Bevezetés a tudományos kutatásba majoros.pal@uni-bge.hu
Dr. Veres Zoltán Kvalitatív kutatási módszertan veres.zoltan@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Telcs András

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Dr. Katona Attila

Modern módszerek a kvantitatív kutatásban

telcs.andras@gtk.uni-pannon.hu

kzst@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Görög Mihály Tudományos közlemények írása gorog.mihaly@gtk.uni-pannon.hu
Dr. Bencsik Andrea Tudásmenedzsment bencsik.andrea@gtk.uni-pannon.hu
Dr. Veres Zoltán Marketingelmélet válogatott fejezetei veres.zoltan@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Birkner Zoltán

Dr. Szabó István

Innovációpolitika Magyarországon

birkner.zoltan@uni-pen.hu

istvan.szabo@nkfih.gov.hu

Dr. Molnár Tamás

Empírikus területi kutatások I.

Empírikus területi kutatások II.

molnar.tamas@gtk.uni-pannon.hu
 Dr. Török Ádám Nemzetközi menedzsment gsdi@gtk-uni-pannon.hu

 

2020 szeptemberig érvényben lévő képzési terv tantárgyai

 

Oktató Tantárgy Elérhetőség
Dr. Daruka Magdolna Mikroökonómia I.-II.  magdolna.daruka@uni-corvinus.hu
 Dr. Csizmadia Tibor Stratégiai menedzsment  csizi@gtk.uni-pannon.hu
 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor  Módszertani alkalmazások  kzst@gtk.uni-pannon.hu
 Dr. Majoros Pál  Kutatásmódszertan I-II.  majoros.pal@uni-bge.hu
 Dr. Szikszai Szabolcs  Makroökonómia I.

 

 Makroökonómia II.

 szikszai.szabolcs@gtk.uni-pannon.hu
 Dr. Telcs András  Ökonometria I.

 

 Ökonometria II.

 telcs@gtk.uni-pannon.hu
 Dr. Török Ádám  Nemzetközi menedzsment

 

 Makroökonómia II.

gsdi@gtk-uni-pannon.hu