Kötelező tantárgyak:

Menedzsment

Mikro- és makroökonómia

 

Szabadon választható tantárgyak:

Kutatásmódszertan

A marketingelmélet válogatott fejezetei

Termelésmenedzsment

K+F és Innováció

Projektmenedzsment

 

Menetrend:

Szigorlat menetrendje