Pannon Egyetem
uni-pan icon
phonebook icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon
vissza a tetejére
Felvételi elbeszélgetés

Időpontja: 2018.07.02. 10:00

Helyszíne: Kari Könyvtár (A204-es terem)

 

Információk (Doktori Szabályzat 9. oldala):

(8) A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a jelölt beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben való jártasságát és az idegen nyelvi tudását.
(9) A Felvételi Bizottság munkája során mérlegeli a jelölt eddig végzett munkáját (oklevél minősítése, esetleges TDK munka, publikáció), nyelvtudását, a választott terület általános ismereteiben való jártasságát, szakmai intelligenciáját, motivációját, és ennek alapján pontoz. Az egyes szempontok alapján adható pontszámot, valamint a felvételhez szükséges minimális pontszámot az EDHT állapítja meg.
(10) A felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok és a szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot a TDHT –nek a felvételre vagy elutasításra. A felvételre javasolt pályázókat a felvételi bizottság az összesített pontszámok alapján rangsorolja, a sorrend megállapítása az államilag támogatott ösztöndíjas és az önköltséges képzésben résztvevők esetében külön-külön történik.
(11) A TDHT javaslata alapján az EDHT dönt a doktoranduszok felvételéről. A képzésben való részvétel állami ösztöndíjas, egyéb ösztöndíjas, vagy önköltséges formában történhet.
(12) A felvételre javasolt, állami ösztöndíjat nem igénylő jelöltek felvételt nyerhetnek a doktori képzésre amennyiben a képzés működési költsége biztosított (külső vagy belső forrás).
(13) A felvételi eredményét az EDHT döntését követően 8 munkanapon belül az OI írásban közli a pályázóval. A felvételi határozat tartalmazza a képzés részletes feltételeit, beleértve a doktori iskola és a téma megnevezését, a témáért felelős kutatóhelyet, a témavezető nevét.
(14) A felvételt nyert doktorandusz a felvételi határozatban megadott határidőig köteles beiratkozni.

Nagy Zita Barbara nyilvános vitája

Az értekezés címe: „A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: A jövedelemegyenlőtlenség természetes határa”

Témavezetők: Dr. Majoros Pál – Dr. Tóth Gergely

A vita időpontja: 2018. július 9. (hétfő) 10:30 óra

Helyszíne: Georgikon Kar, Keszthely, Deák F. u. 16. „A” épület Kari Tanácsterem (I. emelet)

Dokumentumai:Meghívó, Értekezés, Tézisfüzet,  Thesisbook

Berkesné Rodek Nóra nyilvános vitája

Az értekezés címe: „CSR EMAT- A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze”

Témavezető: Dr. Birkner Zoltán

A vita időpontja: 2018. július 2. (hétfő) 14:00 óra

Helyszíne: Nagykanizsai Kampusz, B épület fsz. előadó (Zrínyi M. u. 18)

Dokumentumai: Meghívó, Értekezés, Tézisfüzet, Thesisbook

Kiegészítő ösztöndíj a PhD képzést megkezdő legkiválóbb hallgatóknak

A tudományos és kutatói utánpótlás képzés megerősítése érdekében a Pannon Egyetem kiemelt figyelmet kíván fordítani a legkiválóbb hallgatók doktori tanulmányainak támogatására. A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) keretében elnyert támogatás célkitűzéseihez kapcsolódva a 140 eFt/hó állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó kiegészítő ösztöndíjat biztosítunk PhD tanulmányaik képzési szakaszára mindazon hallgatóknak, akik a felvételi eljárás során elérik a megszerezhető maximális pontszám legalább 70%-át. (A mellékelt PhD felvételi pontszámítási táblázat szerint 71-ből 50 pontot.) Az ösztöndíjkiegészítés fedezetét az FIKP támogatás terhére a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont biztosítja. A kiemelkedően teljesítő doktoranduszok támogatását szándékaink szerint a képzés kutatási fázisára is ki kívánjuk terjeszteni.

Melléklet: PhD felvételi pontszámítási táblázat

PhD_felveteli_ertekelese

Felvételi 2018/2019 őszi félév

Felvételi jelentkezési határideje: 2018. június 1.

A felvételi elbeszélgetés várható időpontja: 2018. június második fele

Felvételi tájékoztató

Felvételi elbeszélgetés

Időpontja: 2018.01.24. 9:30

Helyszíne: Kari Könyvtár (A204-es terem)

 

Hargitai Dávid Máté nyilvános vitája

Az értekezés címe: „A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából” (témavezető: Dr. Veres Zoltán)

A vita időpontja: 2018.01.26., 11:00

Helyszíne: A204 (Kari Könyvtár)

Dokumentumai: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Repertory of Theses

 

Koczor-Keul Melinda nyilvános vitája

Az értekezés címe: „A magyarországi idősek halálközeli egészségügyi kiadásainak vizsgálata” (témavezető: Dr. Molnár Tamás)

A vita időpontja: 2018.01.25., 10:30

Helyszíne: A204 (Kari Könyvtár)

Dokumentumai: MeghívóDisszertáció, Tézisfüzet, Repertory of Theses

Felvételi

Keresztféléves felvételiről az alábbi linken érhetőek el az információk:

http://new_phd.uni-pannon.hu/index.php/hu/aktualis/felveteli-tajekoztato

Jelentkezési határidő: 2018.01.12.

 

Péczely György nyilvános védése

Az értekezés címe: „Lean kultúra A Lean alternatív értelmezésének értékelése a hazai feldolgozóipari vállalatok körében” (témavezető: Dr. Obermayer Nóra)

A vita időpontja: 2017.12.19. (kedd), 14:00

Helyszíne: A204 (Kari Könyvtár)

Dokumentumai: MeghívóTézisfüzet

Bakó Tamás nyilvános vitája

Az értekezés címe: „A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre” (témavezető: Dr. Köllő János)

A vita időpontja: 2017.09.05. (kedd), 13:00

Helyszíne: A204 (Kari Könyvtár)

Dokumentumai: MeghívóÉrtekezés, tézisfüzetek és publikációs lista

Hello world!

hamarosan…

powered by wordpress - made by us