Pannon Egyetem
uni-pan icon
phonebook icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon
vissza a tetejére
OTDT Roska Tamás Tudományos Előadás Pályázati Felhívása

“Roska Tamás tudományos előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a doktorjelölt/doktorandusz/posztdoktor, aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott, valamint képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban közzé tenni. Roska Tamás doktorandusz előadás tartására első ízben 2019-ben a XXXIV. OTDK keretében, majd ezt követően kétévente, szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben kerül sor az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A Roska Tamás tudományos előadás maximum 20 perc időtartamú,  magyar nyelvű tudományos konferencia előadás, mely a tudományos közlemények követelményeinek megfelelő hivatkozásokkal felszerelve, a tudományterület kutatásmódszertani szabályainak megfelelően, saját, új tudományos eredményeket összegezve, élőszóban hangzik el plenáris előadás formájában a konferencián.”

Roska Tamás előadás_pályázati felhívása

Felvételi elbeszélgetés

Időpontja: 2018.07.02. 10:00

Helyszíne: Kari Könyvtár (A204-es terem)

 

Információk (Doktori Szabályzat 9. oldala):

(8) A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a jelölt beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben való jártasságát és az idegen nyelvi tudását.
(9) A Felvételi Bizottság munkája során mérlegeli a jelölt eddig végzett munkáját (oklevél minősítése, esetleges TDK munka, publikáció), nyelvtudását, a választott terület általános ismereteiben való jártasságát, szakmai intelligenciáját, motivációját, és ennek alapján pontoz. Az egyes szempontok alapján adható pontszámot, valamint a felvételhez szükséges minimális pontszámot az EDHT állapítja meg.
(10) A felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok és a szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot a TDHT –nek a felvételre vagy elutasításra. A felvételre javasolt pályázókat a felvételi bizottság az összesített pontszámok alapján rangsorolja, a sorrend megállapítása az államilag támogatott ösztöndíjas és az önköltséges képzésben résztvevők esetében külön-külön történik.
(11) A TDHT javaslata alapján az EDHT dönt a doktoranduszok felvételéről. A képzésben való részvétel állami ösztöndíjas, egyéb ösztöndíjas, vagy önköltséges formában történhet.
(12) A felvételre javasolt, állami ösztöndíjat nem igénylő jelöltek felvételt nyerhetnek a doktori képzésre amennyiben a képzés működési költsége biztosított (külső vagy belső forrás).
(13) A felvételi eredményét az EDHT döntését követően 8 munkanapon belül az OI írásban közli a pályázóval. A felvételi határozat tartalmazza a képzés részletes feltételeit, beleértve a doktori iskola és a téma megnevezését, a témáért felelős kutatóhelyet, a témavezető nevét.
(14) A felvételt nyert doktorandusz a felvételi határozatban megadott határidőig köteles beiratkozni.

Nagy Zita Barbara nyilvános vitája

Az értekezés címe: „A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: A jövedelemegyenlőtlenség természetes határa”

Témavezetők: Dr. Majoros Pál – Dr. Tóth Gergely

A vita időpontja: 2018. július 9. (hétfő) 10:30 óra

Helyszíne: Georgikon Kar, Keszthely, Deák F. u. 16. „A” épület Kari Tanácsterem (I. emelet)

Dokumentumai:Meghívó, Értekezés, Tézisfüzet,  Thesisbook

Berkesné Rodek Nóra nyilvános vitája

Az értekezés címe: „CSR EMAT- A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze”

Témavezető: Dr. Birkner Zoltán

A vita időpontja: 2018. július 2. (hétfő) 14:00 óra

Helyszíne: Nagykanizsai Kampusz, B épület fsz. előadó (Zrínyi M. u. 18)

Dokumentumai: Meghívó, Értekezés, Tézisfüzet, Thesisbook

Kiegészítő ösztöndíj a PhD képzést megkezdő legkiválóbb hallgatóknak

A tudományos és kutatói utánpótlás képzés megerősítése érdekében a Pannon Egyetem kiemelt figyelmet kíván fordítani a legkiválóbb hallgatók doktori tanulmányainak támogatására. A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) keretében elnyert támogatás célkitűzéseihez kapcsolódva a 140 eFt/hó állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó kiegészítő ösztöndíjat biztosítunk PhD tanulmányaik képzési szakaszára mindazon hallgatóknak, akik a felvételi eljárás során elérik a megszerezhető maximális pontszám legalább 70%-át. (A mellékelt PhD felvételi pontszámítási táblázat szerint 71-ből 50 pontot.) Az ösztöndíjkiegészítés fedezetét az FIKP támogatás terhére a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont biztosítja. A kiemelkedően teljesítő doktoranduszok támogatását szándékaink szerint a képzés kutatási fázisára is ki kívánjuk terjeszteni.

Melléklet: PhD felvételi pontszámítási táblázat

PhD_felveteli_ertekelese

Felvételi 2018/2019 őszi félév

Felvételi jelentkezési határideje: 2018. június 1.

A felvételi elbeszélgetés várható időpontja: 2018. június második fele

Felvételi tájékoztató

Felvételi elbeszélgetés

Időpontja: 2018.01.24. 9:30

Helyszíne: Kari Könyvtár (A204-es terem)

 

Hargitai Dávid Máté nyilvános vitája

Az értekezés címe: „A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából” (témavezető: Dr. Veres Zoltán)

A vita időpontja: 2018.01.26., 11:00

Helyszíne: A204 (Kari Könyvtár)

Dokumentumai: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Repertory of Theses

 

Koczor-Keul Melinda nyilvános vitája

Az értekezés címe: „A magyarországi idősek halálközeli egészségügyi kiadásainak vizsgálata” (témavezető: Dr. Molnár Tamás)

A vita időpontja: 2018.01.25., 10:30

Helyszíne: A204 (Kari Könyvtár)

Dokumentumai: MeghívóDisszertáció, Tézisfüzet, Repertory of Theses

Felvételi

Keresztféléves felvételiről az alábbi linken érhetőek el az információk:

http://new_phd.uni-pannon.hu/index.php/hu/aktualis/felveteli-tajekoztato

Jelentkezési határidő: 2018.01.12.

 

Péczely György nyilvános védése

Az értekezés címe: „Lean kultúra A Lean alternatív értelmezésének értékelése a hazai feldolgozóipari vállalatok körében” (témavezető: Dr. Obermayer Nóra)

A vita időpontja: 2017.12.19. (kedd), 14:00

Helyszíne: A204 (Kari Könyvtár)

Dokumentumai: MeghívóTézisfüzet

Bakó Tamás nyilvános vitája

Az értekezés címe: „A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre” (témavezető: Dr. Köllő János)

A vita időpontja: 2017.09.05. (kedd), 13:00

Helyszíne: A204 (Kari Könyvtár)

Dokumentumai: MeghívóÉrtekezés, tézisfüzetek és publikációs lista

powered by wordpress - made by us