Fokozatot szerzett neve Témavezető Védés időpontja Disszertáció címe
Strack Flórián Dr. Lőrincz Katalin 2021. 12. 06.  Az egészségturizmus szubjektív életminőségre és gazdaságra gyakorolt hatásai a minősített gyógyhellyel rendelkező hazai települések esetében
Kántor Szilvia Dr. Lőrincz Katalin 2021. 11. 29 Kulturális alapú városfejlesztés: a kulturális fogyasztás, a lakóhelyválasztás és az életminőség összefüggései Győr, Debrecen és Veszprém esetében
Göllény-Kovács Nikoletta

Dr. Péter Erzsébet

Dr. Molnár Tamás

2021. 10. 18 Mezőgazdasági vállalkozások gazdasági, társadalmi helyzetének alakulása a Dunántúlon
Kurbucz Marcell Tamás Dr. Kosztyán Zsolt Tibor 2021. 06. 29. Synergy-Based Software Project Scheduling Problem:
Formalization, Simulation, and Solution
Liska Fanny Dr. Veres Zoltán  2021. 05. 11. Co-creation attribútumpreferenciák és attitűdszegmensek a szolgáltatáspiacon
Pribojszki-Németh Anikó Dr. Kosztyán Zsolt Tibor 2021. 05. 06. Karbantartási projektek mátrix-alapú tervezése
Vajna Zoltán Dr. Gaál Zoltán 2021. 02. 25. Karbantartásérettség-vizsgálat magyar ipari környezetben
Kozma Dorottya

Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin

Neumanné Dr. Virág Ildikó

2021. 01. 21. A fenntartható fejlődés empirikus vizsgálata az Európai Unióban
Steinbachné Hajmásy Gyöngyi Dr. Raffay-Danyi Ágnes Nóra 2021. 01. 07. A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR tevékenységek tükrében a Balaton régió négy- és ötcsillagos szállodáinak bevonásával
Konka Boglárka Török Ádám 2020.VI.08. 15:00 Változó versenykörnyezetben a brit autóipar, avagy egy “footloose”-nak minősített iparág kilátásai az Egyesült Királyságban
Spilák Viktor Kosztyán Zsolt Tibor 2020.VI.04. 10:00 Szervezeti kultúra, vezetői szerepek hatása az információbiztonsági kiválóságra és a felhő alapú megoldások alkalmazására
Kiss Lívia Benita Tóth Gergely 2020.III.09. 11:00 A főáramú és az alternatív közgazdaságtan természetének empirikus vizsgálata komplex tartalomelemzéssel
Vincze András Pintér Gábor 2020.I.16. 14:00 Kommunikációs vizsgálatok az európai uniós tagországok megújuló energia cselekvési terveinek tükrében
Máhr Tivadar Birkner Zoltán 2019.VII.04. 14:00 Innovatív turisztikai desztinációmenedzsment, a turizmus jövője?
Pethő Beáta Veres Zoltán 2019.VI.26. 12:30 Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes in-store kutatása
Vancsik János Molnár Tamás 2019.VI.17. 10:00 A kkv szektor versenyképességének vizsgálata klaszterek segítségével
Katona Attila Imre Kosztyán Zsolt Tibor 2019.V.21. 13:00 Risk-Based Statistical Process Control
Nagy Zita Barbara Tóth Gergely
Majoros Pál
2018.VII.09 10:30 A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes hatására
Berkesné Rodek Nóra Birkner Zoltán 2018.VII.02 14:00 CSR EMAT – A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze
Hargitai Dávid Máté Veres Zoltán 2018.I.26 11:00 A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából
Koczor-Keul Melinda Molnár Tamás 2018.I.25 10:30 A magyarországi idősek halálközeli egészségügyi kiadásainak vizsgálata
Péczely György Obermayer Nóra 2017.XII.19 14:00 Lean kultúra A Lean alternatív értelmezésének értékelése a hazai feldolgozóipari vállalatok körében
Bakó Tamás Köllő János 2017.IX.05 11:00 A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre
Veres Anita Török Ádám 2017.VI.26 09:00 A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján
Szabó László Kovács Zoltán 2017.IV.04 10:00 Logisztikai szolgáltatások vizsgálata Zala megyében
Bóna Péter Gaál Zoltán
Horváth Csaba
2017.III.30 11:00 Jól elrejtették – A magyarországi feldolgozóipari vállalkozások sikeréről
Kárpátiné Daróczi Judit Gaál Zoltán 2017.I.26 11:00 A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát?
Józsa Tamás Deli-Gray Zsuzsa 2016.XII.12 15:30 A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve
Dániel Zoltán András Molnár Tamás 2016.IX.23 14:00 Eszközvásárlásra kapott Uniós támogatások hatása a hazai kkkv-k hozzáadott értékének változására és konvergencia folyamataikra, a 2007-2013-as tervezési időszakban
Endrédi Balázs Szabolcs Mihályi Péter 2016.IX.23 11:00 Írországban élő magyarok orvosi ellátása
Mihók Zsuzsanna Pupos Tibor 2016.IX.12 10:30 A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában
Tóth Zsuzsanna Bacsi Zsuzsanna 2016.VI.01 11:00 Konvergencia vizsgálatok az Európai Unióban- A visegrádi négyek felzárkózásának értékelése kiterjesztett konvergencia-index alkalmazásával
Tóth Éva Raffay Ágnes 2016.V.20 10:30 Az ökoturizmus keresletének elemzése a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén
Nagy Andrea Magda Török Ádám 2016.V.09 15:00 Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről
Csizmásné Tóth Judit Hollósy Zsolt 2016.V.06 11:00 Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében
Madarász Eszter Telcs András 2016.IV.22 14:00 Hálózatelemzés a turizmusban. A turisztikai desztinációk szereplőinek kapcsolathálózata a Veszprémi Turisztikai Egyesület példáján.
Mondok Anita Pupos Tibor 2016.II.26 10:30 Turisztikai szakemberképzés helyzetének elemzése és fejlesztésének lehetőségei a magyar felsőoktatásban
Kaszás Nikoletta Szabó Lajos 2016.I.15 12:00 Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén
Nyerki Emil Kovács Zoltán 2015.X.13 11:00 Karcsú-e a magyar lean?
Chandler Nick Heidrich Balázs 2015.VI.23 10:00 The alignment of organisational subcultures in a post-merger business school in Hungarian higher education
Lippert Róbert Gaál Zoltán 2015.V.27 11:00 Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére
Veres Tünde Dimény Erzsébet 2015.V.15 11:00 A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának alpektusai
Nógrádi Judit Bánhegyi Gabriella 2015.V.14 10:00 Az Európai Unió intervenciós rendszerének hatása a kukorica és az étkezési búza piacon Magyarországon
Ábel Ildikó Urfi Péter 2015.III.20 11:00 A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései
Gyurácz-Németh Petra Kovács Zoltán 2015.I.27 10:00 Service delivery standardisation and customisation in the Hungarian hotels
Vicze Gábor Török Ádám 2014.VII.03 12:00 Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban – üzleti tanácsadás
Bogdány Eszter Csizmadia Tibor 2014.VII.03 10:00 Átadni tudni kell! Vezető szerep átadása a hazai kis- és középvállalkozásokban
Kiss Judit Kosztyán Zsolt Tibor 2014.VI.25 12:00 Mátrix- alapú logikai projekttervezési keretrendszer
Raffai Csilla Szabó Lajos 2014.VI.19 12:00 Falusi szállásadók innovációs képesség érettségének vizsgálata
Neumanné Virág Ildikó Elekes Andrea 2014.VI.18 12:00 Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modellel
Banász Zsuzsanna Telcs András 2014.VI.18 10:00 A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése
Hegedűs Csaba Kosztyán Zsolt Tibor 2014.VI.06 14:00 Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésében a mérési bizonytalanság figyelembevételével
Fehér Helga Majoros Pál 2014.V.23 16:00 Kína gazdasági fejlődésének hatása Fekete-Afrikai országok árukereskedelmi specializációjára
Papp Zsófia Márta Jancsik András 2014.IV.04 15:00 Úton a versenyképes desztináció felé
Bognár Ferenc Gaál Zoltán 2013.XI.13 12:00 A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban
Brazsil Dávid Pupos Tibor 2013.IX.12 11:00 Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére
Pintér Gábor Tóth Gergely 2012.VI.22 11:00 Egyes mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetőségei Magyarországon
Csuka Gyöngyi Török Ádám 2012.VI.20 13:00 A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei
Elbert Noémi Kovács Zoltán 2012.V.16 14:00 Auslaufmanagement in der Logistik – Untersuchung der Pfadabhängigkeit im Produktlebenszyklus am Beispiel der Automobilindustrie
Fekete Hajnalka Dimény Erzsébet 2012.V.14 11:00 “Merre tart a hajó?” A szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre.
Szili-Fodor Dóra Kocsondi József 2012.V.08 10:30 Leader program tapasztalatai a Nyugat-dunántúli Régióban
Cseke Zoltán László Bánhegyi Gabriella 2012.II.01 11:00 A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra
Badics Tamás Medvegyev Péter 2012.I.16 10:00 Arbitrázs és Martingálmérték
Balogh Ágnes Gaál Zoltán 2011.XII.12 16:00 Kulturális intelligencia – a 21. század kulcskompetenciája?
Csepregi Anikó Csilla Szabó Lajos 2011.XII.12 12:30 The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers
Szikszai Szabolcs Andor László 2011.V.11 16:00 A magyar inflációs célkövetés rendszere hitelességének és vonatkozó jellemzőinek értékelése
Poór Judit Lőrincné Istvánnffy Hajna 2010.XII.16 11:00 Érték- és áralapú módszerek a külkereskedelmi versenyképesség mérésében a magyar hústermékek külkereskedelmének példáján
Kun János Elekes Andrea 2010.XII.15 14:00 Seigniorage saját pénz nélkül
Fehérvölgyi Beáta Gaál Zoltán 2010.XI.24 15:00 Határtalan lehetőségek a határ mentén
Birkner Zoltán Gaál Zoltán 2010.XI.23 14:00 Zala megyében is az innováció a siker motorja?
László Éva Kocsondi József 2010.IX.16 11:00 A vidékfejlesztés és a vidéki turizmus összeföggései az Észak-Alföldi régióban
Weisz Miklós Bacsi Zsuzsanna 2010.VI.03 11:00 Üzleti várakozások és konjuktúra vizsgálata az agrárgazdaságban
Lukács Gábor Kocsondi József 2009.X.07 10:30 A Festetics birtok gazdálkodási reformja a XVIII. század végén
Fogarasi István Vastag Gyula 2009.X.07 10:00 Az e-learning technológiák nemzetközi piacának fejlődése és összefüggései a felsőoktatási implementációs tapasztalatokkal, stratégiákkal a 2001-2008 években
Kiss Károly Miklós Major Iván 2009.I.20 10:00 Hozzáférési és összekapcsolási díj szabályozása a távközlésben
Dancsecz Gabriella Szabó Lajos 2008.XII.16 14:00 A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai
Péter Erzsébet Kovács Ernő 2008.XII.10 11:00 Vállalkozási hajlandóság elemzése a kiskereskedelmi-és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében
Fehér Judit Bencsik Andrea 2008.XII.03 11:00 HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgálgató vállalatoknál
Böcskei Elvira Dimény Erzsébet 2008.X.01 12:00 A Magyarországon működő szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében
Somogyi Csizmaziáné Kováts Erzsébet Dimény Erzsébet 2008.X.01 10:00 A pénzügyi beszámolás jövője az IFRS-ek tükrében. A kockázatok megjelenítése a számvitelben
Molnár Balázs Pupos Tibor 2008.VII.02 11:00 Családi gazdaságok helyzetének alalkulása az ezredfodulón Vas megye mezőgazdaságában
Somogyi Tamás Urfi Péter 2008.VI.03 11:00 A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban
Perjés Zoltán Bencsik Andrea 2008.V.30 00:00 Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés
Obermayer-Kovács Nóra Gaál Zoltán 2008.IV.16 00:00 Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban
Hegedűsné Baranyai Nóra Kardos Zoltánné 2007.VI.04 10:30 Agrárgazdasági folyamatok vizsgálata idősormodellek alkalmazásával
Kosztyán Zsolt Tibor Bencsik Andrea 2006.IV.26 10:00 Optimális erőforrás-tervezés