mobile menu icon
PE-GTK
uni-pan icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon
linkedin icon
switch icon
Pannon Egyetem
uni-pan icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon
linkedin icon

Komplex vizsga 2021. július

Kötelező tárgyak tételsorai:

Menedzsment

Melléktárgyak tételsorai:

Kutatásmódszertan

Termelésmenedzsment

A komplex vizsga várható menetrendje.

Felvételi elbeszélgetés

Időpontja: 2021. 06. 22. (kedd) 10.00 óra

Helyszíne: Online, MS Teams

Információk (Doktori Szabályzat 9. oldala):

(8) A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a jelölt beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben való jártasságát és az idegen nyelvi tudását.
(9) A Felvételi Bizottság munkája során mérlegeli a jelölt eddig végzett munkáját (oklevél minősítése, esetleges TDK munka, publikáció), nyelvtudását, a választott terület általános ismereteiben való jártasságát, szakmai intelligenciáját, motivációját, és ennek alapján pontoz. Az egyes szempontok alapján adható pontszámot, valamint a felvételhez szükséges minimális pontszámot az EDHT állapítja meg.
(10) A felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok és a szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot a TDHT –nek a felvételre vagy elutasításra. A felvételre javasolt pályázókat a felvételi bizottság az összesített pontszámok alapján rangsorolja, a sorrend megállapítása az államilag támogatott ösztöndíjas és az önköltséges képzésben résztvevők esetében külön-külön történik.
(11) A TDHT javaslata alapján az EDHT dönt a doktoranduszok felvételéről. A képzésben való részvétel állami ösztöndíjas, egyéb ösztöndíjas, vagy önköltséges formában történhet.
(12) A felvételre javasolt, állami ösztöndíjat nem igénylő jelöltek felvételt nyerhetnek a doktori képzésre amennyiben a képzés működési költsége biztosított (külső vagy belső forrás).
(13) A felvételi eredményét az EDHT döntését követően 8 munkanapon belül az OI írásban közli a pályázóval. A felvételi határozat tartalmazza a képzés részletes feltételeit, beleértve a doktori iskola és a téma megnevezését, a témáért felelős kutatóhelyet, a témavezető nevét.
(14) A felvételt nyert doktorandusz a felvételi határozatban megadott határidőig köteles beiratkozni.

További információt és a pontos idősávot az érintetteknek e-mailben küldjük ki.

Kurbucz Marcell nyilvános vitája

Az értekezés címe:

„Synergy-Based Software Project Scheduling Problem: Formalization, Simulation, and Solution”

Témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

A nyilvános vita időpontja: 2021. június 29. (kedd) 9.00 óra

MS Teams csatlakozási link

Dokumentumok: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Thesis book

Kutatási beszámoló 2021. 06.11.

PhD hallgatóink kutatási beszámolót tartanak 2021. június 11.-én 8.00 órától.

A kutatási beszámolók menetrendjéhez kattintson ide!

A kutatási beszámoló nyilvános oktatói és hallgatói vitafórum keretében előadásra és értékelésre kerül, amelyen a témavezetők is részt vesznek. A fórum célja, hogy elősegítse a 4. félév végéig esedékes részletes kutatási terv elkészítését és bizottság előtti megvédését. A vitafórumot témavezetőkből álló háromtagú bizottság vezeti, amely ajánlásokat fogalmaz meg
a hallgató további fejlődéséhez.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Strack Flórián munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Az egészségturizmus társadalmi-gazdasági hatásai a minősített gyógyhellyel rendelkező hazai települések körében

Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin

A munkahelyi vita időpontja 2021. június 01. (kedd) 10.00 óra.
Az esemény online nyilvános. A csatlakozáshoz kattintson ide!

Dokumentumok: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Thesis book

Kántor Szilvia munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Kulturális alapú városfejlesztés: a kulturális fogyasztás, a lakóhelyválasztás és az életminőség összefüggései Győr, Debrecen és Veszprém esetében

Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin

A munkahelyi vita időpontja 2021. május 27. (csütörtök) 9.00 óra.
Az esemény online nyilvános. A csatlakozáshoz kattintson ide!

Dokumentumok: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Thesis book

Dr. Birkner Zoltán habilitácós eljárása – nyilvános szakasz

a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája Tudományági Doktori és Habilitációs Tanácsa ülést tart, melynek keretében Dr. Birkner Zoltán egyetemi docens habilitációs eljárásának nyilvános részére kerül sor Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban.

Az ülés időpontja: 2021.május 21. (péntek) 11:00 óra

Cím: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Online MS Teams felületen : A csatlakozáshoz kattintson ide!

Kapcsolódó dokumentumok: Birkner Zoltán habilitációs anyagai

Liska Fanny nyilvános vitája

Az értekezés címe: Co-creation attribútumpreferenciák és attitűdszegmensek a szolgáltatáspiacon

Témavezető: Dr. Veres Zoltán

A nyilvános vita időpontja: 2021. május 11. (kedd) 11.00 óra
Az online csatlakozáshoz kattintson ide

Dokumentumok: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Thesis book

Interjú Dr. Birkner Zoltánnal

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (GSDI) kapcsán a következő interjúalanyunk egy olyan személy, aki meghatározó tevékenységet végzett a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának létrehozásában és fejlődésében. Eredetileg földrajz-történelem szakos tanárként lépett ki a munka világába, végül teljesen más területen ért el sikereket. A doktori fokozat megszerzését követően pedig a tudományos életben, és 2018-tól a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) élén is megállíthatatlan. Fogadjátok szeretettel az NKFIH elnökével, Dr. Birkner Zoltánnal készült interjúnkat.

Kozma Dorottya bemutatkozása

Kozma Dorottya volt PhD hallgatónk az idei év tavaszától a Pentor programban, mint PhD mentor segíti a doktoranduszok életét.

Kedves Doktorandusz Hallgatók, és Érdeklődők, fogadják Őt szeretettel és bármilyen kérdés esetén forduljanak hozzá is bizalommal!

Bemutatkozását itt olvashatják

E-mail címe:  kozma.dorottya.edina@gtk.uni-pannon.hu

<<<
powered by wordpress - made by us
vissza a tetejére