- PE-GTK – GSDI - https://gsdi.gtk.uni-pannon.hu -

Tantárgyak oktatói

2020 szeptembertől érvényben lévő képzési terv tantárgyai

Oktató Tantárgy Elérhetőség

Dr. Kiss Károly Miklós [1]

Dr. Szikszai Szbolcs [2]

Közgazdasági elméletek I. [3]

Közgazdasági elméletek II.

kiss.karoly@gtk.uni-pannon.hu [4]

szikszai.szabolcs@gtk.uni-pannon.hu  [5]

Neumanné Dr. Virág Ildikó [6] Tudományfilozófia [7] virag.ildiko@gtk.uni-pannon.hu [8]
Dr. Zilahy Gyula [9] Fenntartható gazdaság [10] zilahy.gyula@gtk.bme.hu [11]
Dr. Majoros Pál [12] Bevezetés a tudományos kutatásba [13] majoros.pal@uni-bge.hu [14]
Dr. Veres Zoltán [15] Kvalitatív kutatási módszertan [16] veres.zoltan@gtk.uni-pannon.hu [17]

Dr. Telcs András [18]

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor [19]

Dr. Katona Attila [20]

Modern módszerek a kvantitatív kutatásban [21]

telcs.andras@gtk.uni-pannon.hu [22]

kzst@gtk.uni-pannon.hu [23]

Dr. Görög Mihály [24] Tudományos közlemények írása [25] gorog.mihaly@gtk.uni-pannon.hu [26]
Dr. Bencsik Andrea [27] Tudásmenedzsment [28] bencsik.andrea@gtk.uni-pannon.hu [29]
Dr. Veres Zoltán [15] Marketingelmélet válogatott fejezetei veres.zoltan@gtk.uni-pannon.hu [17]

Dr. Birkner Zoltán [30]

Dr. Szabó István

Innovációpolitika Magyarországon [31]

birkner.zoltan@uni-pen.hu [32]

istvan.szabo@nkfih.gov.hu

Dr. Molnár Tamás [33]

Empírikus területi kutatások I. [34]

Empírikus területi kutatások II. [35]

molnar.tamas@gtk.uni-pannon.hu [36]
 Dr. Török Ádám [37] Nemzetközi menedzsment [38] gsdi@gtk-uni-pannon.hu [39]

 

2020 szeptemberig érvényben lévő képzési terv tantárgyai

 

Oktató Tantárgy Elérhetőség
Dr. Daruka Magdolna [40] Mikroökonómia I.-II. [41]  magdolna.daruka@uni-corvinus.hu [42]
 Dr. Csizmadia Tibor [43] Stratégiai menedzsment [44]  csizi@gtk.uni-pannon.hu [45]
 Dr. Kosztyán Zsolt Tibor [19]  Módszertani alkalmazások [46]  kzst@gtk.uni-pannon.hu [23]
 Dr. Majoros Pál [12]  Kutatásmódszertan I-II. [47]  majoros.pal@uni-bge.hu [14]
 Dr. Szikszai Szabolcs [48]  Makroökonómia I. [49]

 

 Makroökonómia II. [50]

 szikszai.szabolcs@gtk.uni-pannon.hu [5]
 Dr. Telcs András [18]  Ökonometria I. [51]

 

 Ökonometria II. [52]

 telcs@gtk.uni-pannon.hu [53]
 Dr. Török Ádám [37]  Nemzetközi menedzsment [54]

 

 Makroökonómia II. [50]

gsdi@gtk-uni-pannon.hu [39]