Az értekezés címe: Az üzletmenetre gyakorolt hatások, mint a fenntartható vállalati működés kockázati tényezői

Témavezető: Dr. Gaál Zoltán, Dr. Bognár Ferenc

A munkahelyi vita időpontja 2021. november 29. 14.00 óra

Helyszín: Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kari Könyvtár (A204),

valamint online MS Teams felületen.

Az online csatlakozáshoz kattintson ide!

Dokumentumok: DisszertációTézisfüzetThesis book, Meghívó