- PE-GTK – GSDI - https://gsdi.gtk.uni-pannon.hu -

Kurbucz Marcell nyilvános vitája

Az értekezés címe:

„Synergy-Based Software Project Scheduling Problem: Formalization, Simulation, and Solution”

Témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

A nyilvános vita időpontja: 2021. június 29. (kedd) 9.00 óra

MS Teams csatlakozási link [1]

Dokumentumok: Meghívó [2], Disszertáció [3], Tézisfüzet [4], Thesis book [5]