2023. január 16.

Komplex vizsga tájékoztató

KOMPLEX VIZSGA TÉTELSOROK

Kvalitatív kutatási módszertan

Szállodai menedzsment

Tudásmenedzsment

SZIGORLATI TÉTELSOROK

Menedzsment

A marketingelmélet válogatott fejezetei

Kutatásmódszertan

Mikro- és makroökonómia