2023. június 29. 9.00 óra

Meghívó

Komplex vizsga tájékoztató

KOMPLEX VIZSGA TÉTELSOROK

Kvalitatív kutatási módszertan

Modern módszerek a kvantitatív kutatásban

Innovációmenedzsment

A körforgásos gazdasági modell elmélete és gyakorlata

Fenntartható gazdaság

Projektmenedzsment

SZIGORLATI TÉTELSOROK

Módszertani alkalmazások

Mikro-és Makroökonómia