A Pannon Egyetem 2022/20232/1. félévére szóló PhD felvételi tájékoztató itt tölthető le: LINK

Jelentkezési lap

Felvételi pontszámítási táblázat

Felvételi segédlet

Doktori képzésbe csak a www.doktori.hu lapon országosan meghirdetett pályázatra történő jelentkezéssel, sikeres felvételi bizottsági meghallgatás után lehet bekerülni. A felvételin szerezhető szakmai habitus pontok részben a választott témában való jártasságot értékelik. A felvételi vizsgán való részvétel feltétele a fogadókészség írásban történő biztosítása a témavezető, valamint a fogadó egység részéről (tanszék, ill. külső intézmény).

A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a vizsgázó beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben és az idegen nyelvben való jártasságát. A Felvételi Bizottság munkája során mérlegeli a jelölt eddig végzett munkáját, nyelvtudását, a választott terület általános ismereteiben való jártasságát, szakmai intelligenciáját, szakma-szeretetét, szorgalmát, stb., és ennek alapján pontoz. Az egyes szempontok alapján adható pontszámot, valamint a felvételhez szükséges minimális pontszámot az EDHT állapítja meg. A felvételi eljárás során a bizottság a benyújtott dokumentumok, és a szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot a DIT-nak a felvételre vagy elutasításra.

A felvételre javasolt pályázókat a Felvételi Bizottság az összesített pontszámok alapján rangsorolja, a sorrend megállapítása az ösztöndíjas és a költségtérítéses képzésben résztvevők esetében külön-külön történik. A DIT javaslata alapján az EDHT dönt a felvételre kerülő doktoranduszok személyéről. A felvételhez szükséges minimális pontszámot elérő, de állami ösztöndíjat nem igénylő jelöltek külön eljárás nélkül felvételt nyerhetnek a szervezett doktori képzésre.

Önköltség díja 2022. szeptemberétől (felmenő rendszerben): 280 000 Ft/félév.

Egyéni képzésben 140 000 Ft/félév