Információk (Doktori Szabályzat 9. oldala):

(8) A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a jelölt beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben való jártasságát és az idegen nyelvi tudását.
(9) A Felvételi Bizottság munkája során mérlegeli a jelölt eddig végzett munkáját (oklevél minősítése, esetleges TDK munka, publikáció), nyelvtudását, a választott terület általános ismereteiben való jártasságát, szakmai intelligenciáját, motivációját, és ennek alapján pontoz. Az egyes szempontok alapján adható pontszámot, valamint a felvételhez szükséges minimális pontszámot az EDHT állapítja meg.
(10) A felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok és a szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot a TDHT –nek a felvételre vagy elutasításra. A felvételre javasolt pályázókat a felvételi bizottság az összesített pontszámok alapján rangsorolja, a sorrend megállapítása az államilag támogatott ösztöndíjas és az önköltséges képzésben résztvevők esetében külön-külön történik.
(11) A TDHT javaslata alapján az EDHT dönt a doktoranduszok felvételéről. A képzésben való részvétel állami ösztöndíjas, egyéb ösztöndíjas, vagy önköltséges formában történhet.
(12) A felvételre javasolt, állami ösztöndíjat nem igénylő jelöltek felvételt nyerhetnek a doktori képzésre amennyiben a képzés működési költsége biztosított (külső vagy belső forrás).
(13) A felvételi eredményét az EDHT döntését követően 8 munkanapon belül az OI írásban közli a pályázóval. A felvételi határozat tartalmazza a képzés részletes feltételeit, beleértve a doktori iskola és a téma megnevezését, a témáért felelős kutatóhelyet, a témavezető nevét.
(14) A felvételt nyert doktorandusz a felvételi határozatban megadott határidőig köteles beiratkozni.

További információt és a pontos idősávot az érintetteknek e-mailben küldjük ki.