- PE-GTK – GSDI - https://gsdi.gtk.uni-pannon.hu -

Dokumentumtár

Jelentkezési lap:

Jelentkezési lap (applicationform) [1]

Felvételi nyomtatványok

Fogadónyilatkozat intézet [2]

Fogadonyilatkozat temavezetőtől [3]

Támogató nyilatkozat munkahelyi vezetőtől [4]

Nyilatkozat más doktori képzésben lévő részvételről [5]

Nyilatkozat kreditekről [6]

Értékelőlap:

Értékelőlap 2022 [7]

Értékelőlap 2020 szeptembertől [7]

Értékelőlap új képzésben résztvevőknek (2016-2020) [8]

Értékelőlap régi képzés [9]

Munkaterv (csak az első félévben kitöltendő):

Munkaterv sablon [10]

Egyéb:

Jelentkezési adatlap doktori szigorlatra [11]

Jelentkezési adatlap doktori fokozatszerzési eljárásra [12]

Doktorjelölti regisztrációs lap [13]

Nyilatkozat kreditekről [14]

Leszerelési lap [15]

Nyilvános vita/Disszertáció

Nyilvános vitára benyújtandó anyagok [16]

Disszertáció formai követelménye [17]

Az értekezés harmadik oldalának-mintája régi rendszerben lévő hallgatók számra [18]

Az értekezés harmadik oldalának mintája_új rendszerben lévő hallgatók számára [19]