A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (GSDI) 2001-ben alakult meg, nevéhez hűen a társadalomtudományok tudományterületen gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban folytat PhD fokozatot adó doktori képzést. A tekintélyes múltra visszatekintő doktori iskolát nemzetközileg is ismert és elismert oktatók, kutatók alapították, illetve működését fémjelezték, nyitott, a tudományt a praxis szolgálatába állító szellemiségük mind a mai napig meghatározza a képzést.

A GSDI vezetőinek névsora (Major Iván, Török Ádám, Telcs András) önmagában is garanciát jelent a képzés minőségére, amelyhez az akadémiai életpálya legmagasabb grádicsain lévő oktatók, témavezetők is hozzájárulnak. A doktori iskola számos akkreditáción esett át, minden esetben elnyerte a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) támogatását. A doktori iskolában eddig közel 100 hallgató szerzett PhD fokozatot, jelenleg mintegy 40, köztük számos külföldi doktorandusz vesz részt a képzésben, amely magyar és angol nyelven, állami ösztöndíjas és költségtérítéses finanszírozásban zajlik.

A GSDI a Gazdaságtudományi Kar (GTK) égisze alatt, a Pannon Egyetem többi karával és doktori iskolájával kooperálva működik. Alapvetően a GTK intézeteinek, tanszékeinek legkiválóbb oktatói, kutatói jelentik azt a humánerőforrás bázist, amely a GSDI-ben zajló tudományos utánpótlásnevelést biztosítja, de más, köztük külföldi egyetemek, kutatóintézetek munkatársai is bekapcsolódnak a képzés és a fokozatszerzés folyamatába.

A doktori iskola közelmúltban elfogadott stratégiájának fókuszában a nyitottság, az együttműködés és a minőség hármassága áll, a mindennapok és a versenyképesség megőrzését, növelését célzó fejlesztések egyaránt ebben a szellemiségben zajlanak.

A képzés időtartama: 8 félév (2+2 év)

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Michalkó Gábor

Adminisztrációjának koordinátora: Kaszáné Csehi Diána

Önköltséges képzés esetén a díj 2022 szeptemberétől : 280 000 forint/félév

Az egyéni képzés díja: 140 000 Ft/félév