A Doktori Iskola elhelyezkedése: Pannon Egyetem, Veszprém

A képzés időtartama: 8 félév (2+2 év)

A doktori iskola három kutatási főirányban végzi tevékenységét:

· Agrárökonómiai kutatások

· Közgazdaságtudomány

· Menedzsment tudományok.

Célkitűzések:

  • A közgazdaságtudomány és az alkalmazott gazdaságtudományok nemzetközi élvonalának megfelelő tudományos és kutatási ismeretek átadása a doktorandusz hallgatóknak;
  • A doktoranduszok bevonása a vezető oktatók kutatási tevékenységébe és nemzetközileg elismert eredmények elérése – „mester-tanítvány” kapcsolatok kiépülése;
  • A doktoranduszok bevonása az alapfokú képzési feladatokba, hogy ezzel is ösztönözzük a Ph.D. hallgatókat, hogy további munkájukat egyetemi oktatóként folytassák;
  • Széleskörű nemzetközi tudományos-kutatási kapcsolatok kiépítése a tudományterületek nemzetközi és hazai elismert intézményeivel.

A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok kötött tanterv szerint végzik tanulmányaikat, valamint témavezetőjük irányításával folytatják kutatásaikat az általuk választott témakörben.

A doktori fokozat megszerzésének előfeltételei:

· A doktori szigorlat/komplex vizsga sikeres teljesítése;

· Legalább két, vagy három tanulmány publikálása (legalább egy hazai referált folyóiratban, vagy ezekkel egyenértékű könyv, könyvrészlet, és legalább egy külföldi, referált folyóiratban, vagy ezekkel egyenértékű könyv, könyvrészlet, vagy legalább két külföldi, nem referált folyóiratban, vagy ezekkel egyenértékű könyv, könyvrészlet)

· A doktori értekezés megvédése munkahelyi, majd nyilvános vitában.

Önköltséges képzés esetén a díj: 220 000 forint/félév

A képzés egyéni vagy nappalis tanrendben végezhető.