mobile menu icon
PE-GTK
uni-pan icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon
linkedin icon
switch icon
Pannon Egyetem
uni-pan icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon
linkedin icon

Pótfelvételi a GSDI-ben

A Pannon Egyetem 2021/2022/1. félévére szóló PhD felvételi tájékoztató itt tölthető le: LINK

Jelentkezési lap/Application form

Felvételi pontszámítási táblázat

Komplex vizsga 2021. július

Kötelező tárgyak tételsorai:

Menedzsment

Melléktárgyak tételsorai:

Kutatásmódszertan

Termelésmenedzsment

A komplex vizsga várható menetrendje.

Felvételi elbeszélgetés

Információk (Doktori Szabályzat 9. oldala):

(8) A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a jelölt beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben való jártasságát és az idegen nyelvi tudását.
(9) A Felvételi Bizottság munkája során mérlegeli a jelölt eddig végzett munkáját (oklevél minősítése, esetleges TDK munka, publikáció), nyelvtudását, a választott terület általános ismereteiben való jártasságát, szakmai intelligenciáját, motivációját, és ennek alapján pontoz. Az egyes szempontok alapján adható pontszámot, valamint a felvételhez szükséges minimális pontszámot az EDHT állapítja meg.
(10) A felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok és a szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot a TDHT –nek a felvételre vagy elutasításra. A felvételre javasolt pályázókat a felvételi bizottság az összesített pontszámok alapján rangsorolja, a sorrend megállapítása az államilag támogatott ösztöndíjas és az önköltséges képzésben résztvevők esetében külön-külön történik.
(11) A TDHT javaslata alapján az EDHT dönt a doktoranduszok felvételéről. A képzésben való részvétel állami ösztöndíjas, egyéb ösztöndíjas, vagy önköltséges formában történhet.
(12) A felvételre javasolt, állami ösztöndíjat nem igénylő jelöltek felvételt nyerhetnek a doktori képzésre amennyiben a képzés működési költsége biztosított (külső vagy belső forrás).
(13) A felvételi eredményét az EDHT döntését követően 8 munkanapon belül az OI írásban közli a pályázóval. A felvételi határozat tartalmazza a képzés részletes feltételeit, beleértve a doktori iskola és a téma megnevezését, a témáért felelős kutatóhelyet, a témavezető nevét.
(14) A felvételt nyert doktorandusz a felvételi határozatban megadott határidőig köteles beiratkozni.

További információt és a pontos idősávot az érintetteknek e-mailben küldjük ki.

Kurbucz Marcell nyilvános vitája

Az értekezés címe:

„Synergy-Based Software Project Scheduling Problem: Formalization, Simulation, and Solution”

Témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

A nyilvános vita időpontja: 2021. június 29. (kedd) 9.00 óra

MS Teams csatlakozási link

Dokumentumok: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Thesis book

Kutatási beszámoló 2021. 06.11.

PhD hallgatóink kutatási beszámolót tartanak 2021. június 11.-én 8.00 órától.

A kutatási beszámolók menetrendjéhez kattintson ide!

A kutatási beszámoló nyilvános oktatói és hallgatói vitafórum keretében előadásra és értékelésre kerül, amelyen a témavezetők is részt vesznek. A fórum célja, hogy elősegítse a 4. félév végéig esedékes részletes kutatási terv elkészítését és bizottság előtti megvédését. A vitafórumot témavezetőkből álló háromtagú bizottság vezeti, amely ajánlásokat fogalmaz meg
a hallgató további fejlődéséhez.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Strack Flórián munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Az egészségturizmus társadalmi-gazdasági hatásai a minősített gyógyhellyel rendelkező hazai települések körében

Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin

A munkahelyi vita időpontja 2021. június 01. (kedd) 10.00 óra.
Az esemény online nyilvános. A csatlakozáshoz kattintson ide!

Dokumentumok: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Thesis book

Kántor Szilvia munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Kulturális alapú városfejlesztés: a kulturális fogyasztás, a lakóhelyválasztás és az életminőség összefüggései Győr, Debrecen és Veszprém esetében

Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin

A munkahelyi vita időpontja 2021. május 27. (csütörtök) 9.00 óra.
Az esemény online nyilvános. A csatlakozáshoz kattintson ide!

Dokumentumok: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Thesis book

Dr. Birkner Zoltán habilitácós eljárása – nyilvános szakasz

a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája Tudományági Doktori és Habilitációs Tanácsa ülést tart, melynek keretében Dr. Birkner Zoltán egyetemi docens habilitációs eljárásának nyilvános részére kerül sor Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban.

Az ülés időpontja: 2021.május 21. (péntek) 11:00 óra

Cím: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Online MS Teams felületen : A csatlakozáshoz kattintson ide!

Kapcsolódó dokumentumok: Birkner Zoltán habilitációs anyagai

Liska Fanny nyilvános vitája

Az értekezés címe: Co-creation attribútumpreferenciák és attitűdszegmensek a szolgáltatáspiacon

Témavezető: Dr. Veres Zoltán

A nyilvános vita időpontja: 2021. május 11. (kedd) 11.00 óra
Az online csatlakozáshoz kattintson ide

Dokumentumok: Meghívó, Disszertáció, Tézisfüzet, Thesis book

Interjú Dr. Birkner Zoltánnal

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (GSDI) kapcsán a következő interjúalanyunk egy olyan személy, aki meghatározó tevékenységet végzett a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának létrehozásában és fejlődésében. Eredetileg földrajz-történelem szakos tanárként lépett ki a munka világába, végül teljesen más területen ért el sikereket. A doktori fokozat megszerzését követően pedig a tudományos életben, és 2018-tól a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) élén is megállíthatatlan. Fogadjátok szeretettel az NKFIH elnökével, Dr. Birkner Zoltánnal készült interjúnkat.

powered by wordpress - made by us
vissza a tetejére