A doktori iskola három kutatási főirányban végzi tevékenységét:

· Agrárökonómiai kutatások (a főirány vezetője: Dr. Pupos Tibor CSc., PE Georgikon Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék)

· Közgazdaságtudomány (a főirány vezetője: Dr. Török Ádám az MTA rendes tagja  PE  Közgazdaságtan tanszék)

· Menedzsment tudományok (a főirány vezetője: Dr. Gaál Zoltán, CSc  PE Szervezési és Vezetési Tanszék).

Célkitűzések:

· A közgazdaságtudomány és az alkalmazott gazdaságtudományok nemzetközi élvonalának megfelelő tudományos és kutatási ismeretek átadása a doktorandusz hallgatóknak;

· A doktoranduszok bevonása a vezető oktatók kutatási tevékenységébe és nemzetközileg elismert eredmények elérése – „mester-tanítvány” kapcsolatok kiépülése;

· A doktoranduszok bevonása az alapfokú képzési feladatokba, hogy ezzel is ösztönözzük a Ph.D. hallgatókat, hogy további munkájukat egyetemi oktatóként folytassák;

  • Széleskörű nemzetközi tudományos-kutatási kapcsolatok kiépítése a tudományterületek nemzetközi és hazai elismert intézményeivel.

A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok kötött tanterv szerint végzik tanulmányaikat, valamint témavezetőjük irányításával folytatják kutatásaikat az általuk választott témakörben.

A doktori fokozat megszerzésének előfeltételei:

· A doktori szigorlat/komplex vizsga sikeres teljesítése;

· Legalább két, vagy három tanulmány publikálása (legalább egy hazai referált folyóiratban, vagy ezekkel egyenértékű könyv, könyvrészlet, és legalább egy külföldi, referált folyóiratban, vagy ezekkel egyenértékű könyv, könyvrészlet, vagy legalább két külföldi, nem referált folyóiratban, vagy ezekkel egyenértékű könyv, könyvrészlet)

· A doktori értekezés megvédése munkahelyi, majd nyilvános vitában.