A GSDI adatai

intézmény Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar/ PE  Keszthely Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
a doktori iskola azonosítója 86
doktori iskola neve Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
vezetője Török Ádám
adminisztrációjának koordinátora Vida Zsuzsanna DI Titkár
tudományterületi besorolása társadalomtudományok
tudományága gazdálkodás- és szervezéstudományok
kutatási területe Közszolgálatok szabályozása,Nemzetközi verseny és iparpolitika,Állami- önkormányzati pénzügyek,Stratégia és interkulturális menedzsment,Szervezeti kultúra,Agrárgazdaság strukturális átalakulása
a kiadott fokozat típusa PhD
a képzés az intézmény mely mesterszakára épül vezetés és szervezés, számvitel
létesítésének éve 2000
képzés kezdetének éve 2001

Törzstagok és elérhetőségük

Dr. Bacsi Zsuzsanna h5519bac@ella.hu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dr. Gaál Zoltán gaal@gtk.uni-pannon.hu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dr. Halmai Péter halmaipeter@gtk.uni-pannon.hu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dr. Kovács Zoltán kovacsz@gtk.uni-pannon.hu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dr. Mihályi Péter peter@mihalyi.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dr. Pupos Tibor pt@georgikon.hu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dr. Szabó Lajos szabola@gtk.uni-pannon.hu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dr. Török Ádám torok.adam@yahoo.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dr. Vastag Gyula gvastag@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája (GSDI) Tanácsának tagjai

A GSDI vezetője:
Dr.  Török Ádám, egyetemi tanár, PE GTK, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Tagok:
Dr. Bacsi Zsuzsanna, PhD. habil PE Georgikon egyetemi docens
Dr. Buday-Sántha Attila, DSc., Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Dr. Gaál Zoltán, CSc., PE GTK, habil. egyetemi tanár
Dr. Halmai Péter DSc., PE GTK tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Koltay Jenő, CSc. egyetemi docens
Dr. Kovács Zoltán CSc. PE GTK, habilitált egyetemi tanár
Dr. Mihályi Péter, DSc., PE GTK tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Pupos Tibor, PE GMK, habil. egyetemi tanár
Dr. Szabó Lajos Ph.D., PE GTK, habilitált egyetemi docens
Dr. Telcs András DSc. PE GTK tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Vastag Gyula DSc. PE GTK egyetemi tanár

Hallgatói képviselet:
Konka Boglárka III. éves Ph.D. hallgató